دسترسی سریع

واحد تحقیقات و آزمایشگاه علوم ورزشی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی / امکانات / واحد تحقیقات و آزمایشگاه علوم ورزشی

واحد تحقیقات و آزمایشگاه علوم ورزشی یکی ازبخش‌های گروه تربیت بدنی است که در فضایی درحدود 150 متر مربع در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی قراردارد. این واحد درسال 1385 با توجه به نیاز روزافزون اساتید و دانشجویان رشته علوم ورزشی درزمینه تحقیق سنجش واندازه‌گیری فاکتورهای مختلف جسمانی و روانی تاسیس گردید.

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

 • تردمیل (نوارگردان)
 • ارگومتر (دوچرخه کارسنج)
 • دستگاه اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی عضلات (الکترومیوگراف)
 • دستگاه اندازه‌گیری ترکیبات بدن
 • وسایل مربوط به سنجش فاکتورهای خون از جمله دستگاه سنجش اسید لاکتیک و قندخون
 • دستگاه اندازه‌گیری حجم‌های تنفسی (اسپیرومتر)
 • دستگاه ثبت الکتریک فعالیت قلب (الکتروکاردیوگراف)
 • دستگاه اندازه‌گیری سرعت عکس‌العمل بدن
 • گاز آنالایزر (دستگاه سنجش گازهای تنفسی)
 • سایکو آنالایزر (دستگاه اندازه‌گیری فاکتورهای روانی - حرکتی)
 • نیروسنج
 • دستگاه‌های اندازه‌گیری ترکیب بدن 

از بدو تاسیس تا اکنون هزاران آزمایش در قالب دروس مختلف علوم ورزشی از جمله فیزیولوژی ورزش، آمادگی جسمانی، یادگیری حرکتی، پروژه، و پایاننامه انجام شده است. همچنین از وسایل کمک آموزشی موجود در آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس‌های آناتومی، کمک‌های اولیه، نجات غریق و ماساژ استفاده می‌گردد.