دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سهیلا رستمی
سهیلا رستمی -
گروه فقه شافعی استادیار
rostamisoheila [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Soheila_Rostami
- -
محمد رستمی
محمد رستمی مدیر گروه مشاوره
گروه مشاوره استادیار
m.rostami [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق 204 087-33664600
رضا زارعی
رضا زارعی -
گروه حسابداری مربی
r.zareie [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Zarei
- -
محمد امجد زبردست
محمد امجد زبردست -
گروه علوم تربیتی استادیار
mazabardast [at] yahoo.com
- -
مهدی زمستانی
مهدی زمستانی مدیر مرکز مشاوره
گروه روان شناسی دانشیار
m.zemestan [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Mehdi_Zemestani
دانشکده علوم انسانی- اتاق 106 (2246) داخلی
زانیار سجادی
زانیار سجادی مدیر مالی پارک علم و فناوری استان کردستان
گروه حسابداری استادیار
zanyar.sajjadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zanyar_Sajjadi
- -
علی سلحشور
علی سلحشور مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
گروه معارف اسلامی استادیار
salahshoor110ac [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Ali_Salahshour
- 33629354
جمال سلیمی
جمال سلیمی مدیر مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
گروه علوم تربیتی دانشیار
j_salimi2003 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Salimi
- -
احمد سهرابی
احمد سهرابی -
گروه روان شناسی استادیار
sohrabya [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Sohrabi
- -
رضا شافعی
رضا شافعی -
گروه مدیریت بازرگانی دانشیار
shafeai [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Shafei
- -
...65432