دسترسی سریع

راهنمای دریافت مقالات

فایل‌های مفید
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Science Direct
ویدیو دریافت مقالات Science Direct
راهنمای استفاده از خدمات سمنتاک
ویدیو آموزش استفاده از سامانه سمنتاک
راهنمای سامانه کتابخانه آذرسا
ویدیو آموزش استفاده از نرم افزار آذرسا
پیوندهای مفید