دسترسی سریع

اعضای هیأت‌علمی بازنشسته

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شروع خدمت پایان خدمت
1 دکتر محمدعلی کیانی روانشناسی 1362/7/16 1393/8/6
2 دکتر پرویز امینی جامعه‌شناسی 1355/1/1 1384/11/1
3 دکتر عزیز سلیمانزاده علوم تربیتی 1376/10/23 1387/6/25