دسترسی سریع

معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

جمال محمدی
جمال محمدی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه جامعه شناسی دانشیار
j.mohammadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Mohammadi
- -
فایل‌های مفید
چک لیست ویژه پروپوزال دانشکده
فرم پروپوزال ویژه دانشکده
مراحل تصویب پروپوزال
تعهدنامه پایان‌نامه و پروپوزال
شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی
صفحات ابتدایی و پایانی، پایان‌نامه
فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد
مجوز تکثیر و صحافی پایان‌نامه
معاونین پیشین
نام ونام‌خانوادگی رشته تحصیلی تاریخ
شروع خاتمه
دکتر خالد احمدزادهعلوم اقتصادی13971398
دکتر مصطفی قادریعلوم تربیتی13941396
دکتر مهدی عباس‌پورتربیت بدنی1392 1394
دکتر محمدرضا عزیزی پور زبان و ادبیات عرب 1391 1392
دکتر ناصر شیربگی علوم تربیتی 1389 1391
دکتر محمد مراد ایرانی زبان و ادبیات فارسی 1386 1389
دکتر نجم‌الدین جباری زبان و ادبیات فارسی 1383 1386
آقای عزیز سلیمانزاده علوم تربیتی 1378 1383