دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

امید عیسی نژاد
امید عیسی نژاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی
گروه مشاوره دانشیار
farhangmad [at] gmail.com - O.Isanejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Omid_Isanejad
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره، اتاق 111 (2300) داخلی
معاونین پیشین
نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی تاریخ
شروع خاتمه
دکتر امید قادرزادهجامعه شناسی  13971399
دکتر کیوان بلندهمتان علوم تربیتی13941396
دکتر داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی تربیت بدنی 1391 1394
دکتر جمال محمدی جامعه شناسی 1389 1391
دکتر نعمت‌الله عزیزی علوم تربیتی 1387 1389