دسترسی سریع

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 
رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1356 در زیر مجموعه دانشکده تربیت دبیر وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه تاسیس گردید و هم اکنون در سه مقطع کارشناسی (تاسیس 1356) کارشناسی ارشد (تاسیس 1381) و دکتری (تاسیس 1388) به کار خویش ادامه می‌دهد.

یکی از اهداف اصلی تشکیل این رشته آشنا کردن دانشجویان با درست نوشتن و درست خواندن زبان فارسی و ایجاد توانایی در آنها برای تحقیق در متون کهن نظم و نثر فارسی و معرفی آن به جامعه علمی و فرهنگی کشور است. هدف دیگر تاسیس این رشته ترویج و گسترش زبان و ادب فارسی در جامعه ایرانی و خارج از آن است.

فایل‌های مفید
چارت کارشناسی رشته ادبیات فارسی
چارت کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی
چارت دکتری رشته ادبیات فارسی