دسترسی سریع

مسئولین دانشکده منابع طبیعی

برزان بهرامی کمانگر
برزان بهرامی کمانگر رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات دانشیار
bbkamangar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Barzan_BahramiKamangar
- 087-33620551
فرشید قربانی
فرشید قربانی معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست دانشیار
f.ghorbani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farshid_Ghorbani
- -
محمد دارند
محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه آب و هواشناسی استاد
m.darand [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Darand
- -
سمینارها و دفاع‌ها
آمار بازدید
کاربران آنلاین 28
امروز 634
دیروز 2902
ماه جاری 29995
سال جاری 369845
از ابتدا 24039981
صفحه جاری 4526