دسترسی سریع

گروه آب‌وهواشناسی

گروه جغرافیای طبیعی در سال 1385 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با دو نفر عضو هیأت علمی با رتبه استادیاری و با پذیرش 45 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته جغرافیای طبیعی دایر شد. سپس به دنبال مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در جلسه مورخ 11/8/87 گروه جغرافیای طبیعی به دو گروه آموزشی مستقل ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی تفکیک شد. از آن تاریخ گروه آموزشی آب و هواشناسی به صورت مستقل اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته­ی آب و هواشناسی نمود و در ادامه از سال 1391 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی کاربردی اقدام به توسعه رشته مقاطع تحصیلی در این گروه نمود.

از سال 1395 به بعد طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی رشته­ی آب و هواشناسی به رشته­ی جغرافیا تغییر کرد و از مهر ماه سال 1395 به بعد گروه با عنوان رشته جغرافیا(گرایش آب و هواشناسی) در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. پس از تغییرات انجام شده در رشته ها و مقاطع از سال 1397 به بعد رشته­ی آب و هواشناسی در مقطع تحصیلات تکمیلی تغییر کرد و گروه آب و هواشناسی از آن سال به بعد در رشته­ی آب و هواشناسی محیطی اقدام به پذیرش دانشجو نمود..

گروه آب و هواشناسی در حال حاضر با 3 هئیت علمی تمام وقت (با رتبه های علمی دانشیار و استادیار) و با 22 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی رشته­ی آب و هواشناسی، 91 نفر در مقطع کارشناسی جغرافیا(گرایش  آب و هواشناسی)، 16 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی آب و هواشناسی کاربردی و 18 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی آب و هواشناسی محیطی به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد. بنابراین در حال حاضر دوره های آموزشی ذیل در گروه دایر می باشند:

 • رشته آب و هوا شناسی در مقطع کارشناسی
 • رشته جغرافیا(گرایش آب و هواشناسی) در مقطع کارشناسی
 • رشته آب و هواشناسی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد
 • رشته آب و هواشناسی محیطی در مقطع کارشناسی ارشد

 

بر اساس چشم انداز توسعه در افق 1400 گروه آموزشی آب و هواشناسی، پیش بینی شده است در سال 1399 با توجه به ظرفیت های موجود در دانشکده و گروه آموزشی این گروه در نظر دارد نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش تغییر اقلیم و اکوتوریسم  اقدام نماید. گروه در چشم انداز توسعه ی خود، پیش بینی دایر نمودن مقطع دکترای تخصصی در رشته ی آب و هواشناسی را مد نظر دارد.

چارت درسی رشته های گروه
چارت و سرفصل دروس دوره کارشناسی آب و هواشناسی ورودی 88 تا 94
چارت و سرفصل دروس دوره کارشناسی آب و هواشناسی ورودی 94 به بعد
چارت و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد آب و هواشناسی ورودی 88 تا 94
چارت و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد آب و هواشناسی ورودی 94 به بعد
مدیران گروه از گذشته تاکنون
نام و نام خانوادگی استاد عنوان پست از سال تا سال
دکتر محمدحسین قلیزاده مدیر گروه جغرافیای طبیعی 1385 1387
دکتر سعید خضری مدیر گروه جغرافیای طبیعی 1387 1389
 دکتر محمدحسین قلیزاده  مدیر گروه آب و هواشناسی  1389 1394 
 دکتر محمد دارند  مدیر گروه آب و هواشناسی  1394 1396 
 دکتر بختیار محمدی  مدیر گروه آب و هواشناسی 1396 ادامه دارد... 
ایستگاه ها و کارگاه ها
ایستگاه هواشناسی اتوماتیک

ایستگاه هواشناسی اتوماتیک دانشگاه کردستان در سال 97 با مساحت 12*12 متر مربع روبروی دانشکده ی علوم پایه در محوطه­ی دانشگاه احداث شده است. تمام تجهیزات این ایستگاه به صورت خودکار می باشد. این ایستگاه با هدف تحقیقاتی و آموزشی برای ثبت داده ها به صورت پیوسته پایه گذاری شده است. تمام پارامتر های قابل اندازه گیری در این ایستگاه به صورت پیوسته و هر 10 دقیقه یکبار صورت می گیرد. داده های ثبت شده توسط حسگرها با استفاده از بستر مخابراتی به یک کامپیوتر در کارگاه مدلسازی اقلیمی واقع در دانشکده ی منابع طبیعی منتقل می شوند. از این داده ها به صورت روزانه گزارش تهیه می شود که این گزارش شامل گزارش تمام پارامترها به صورت سری زمانی و همچنین استخراج بازه های زمانی ساعت 00:00 تا 21:00 هر سه ساعت یکبار به وقت گرینویچ است.

حسگرهای موجود در ایستگاه:  
 • حسگر سمت و جهت باد در ارتفاع 10 متری
 • حسگر  دمای هوا 
 • حسگر تشعشع انرژی خورشید
 • حسگر فشار هوا
 • حسگر باران
 • حسگر دمای اعماق مختلف خاک(سطح خاک،5،10،20،30،50،100 سانتی متری عمق خاک)حسگر رطوبت اعماق مختلف خاک(50،5و 100 سانتی متری عمق خاک)

 تمام سنجه های اندازه گیری شده توسط حسگرهای ایستگاه به صورت لحظه­ی بر روی یک مانیتور بزرگ در دانشکده­ی منابع طبیعی قابل نمایش هستند.
پیش بینی می­شود که در آینده­ی نزدیک اکتنیو گراف، تشت تبخیر اتوماتیک و سکوی سنجش برف نیز به ایستگاه اضافه شود که تمام پارامترهای جوی در این ایستگاه قابل اندازه گیری باشند.
ایستگاه آب و هواشناسی (کیلماتولوژی)

این ایستگاه در جلوی دانشکده کشاورزی در داخل محوطه دانشگاه در زمینی به مساحت 22*22 متر قرار دارد. این ایستگاه در سال 1386 با هدف آموزشی راه اندازی شده است. در داخل این ایستگاه، دستگاههای خودکار هواشناسی سنجه‌های مختلف جوی از جمله بارش، دما، سمت و سرعت باد، رطوبت و تشعشع قرار دارد که سنجه­ها را به طور خودکار اندازه گیری می‌کنند. همچنین علاوه بر دستگاههای خودکار، در این ایستگاه دستگاه های دیگری نیز برای سنجش سنجه‌های جوی وجود دارد که توسط دیده بان شرایط جوی گزارش و قرائت می‌شود. این ایستگاه یکی از مهم­ترین مکان­ها جهت آشنایی دانشجویان رشته­ی آب و هواشناسی و سایر رشته های مرتبط با تجهیزات هواشناسی و نحوه ی ثبت و گزارش داده­ها در ایستگاه های هواشناسی می باشد.

تجهیزات موجود در ایستگاه:

 • باد نمای پاندولی
 • بادنما و بادنگار الکتریکی
 • جهبه اسکرین(پناهگاه) دماسنج ها
 • جهبه اسکرین(پناهگاه) دستگاه ی ثبات(نگارنده)
 • باران سنج
 • باران نگار
 • تشعشع سنج
 • آفتاب نگار
 • بادنگار مکانیکی
 • دماسنج اعماق مختلف خاک (10،5، 20، 30، 50، و 100 سانتی متری و دماسنج حداقل رویه­ی خاک)
 • تشت تبخیر

بادنما و باد سنج ها در دو ارتفاع 10 و 2 متری،سرعت و جهت باد را اندازه گیری می کنند. دو جعبه اسکرین(که در آنها دماهای کمینه، بیشینه، دمای تر و خشک و اندازه گیری می‌شود)، و جعبه اسکرین دوم که در آن دستگاه های نگارنده(ثبات) وجود دارد که در این جعبه دو دستگاه ثبات دمای هوا و رطوبت نگار مویی قرار دارد. در این ایستگاه فضایی مناسب جهت آشنایی و آموزش دانشجویان این رشته فراهم شده است.

کارگاه مدلسازی اقلیمی

کارگاه مدلسازی اقلیمی با مساحت 30 متر مربع در طبقه ی اول دانشکده ی منابع طبیعی واقع شده است. در این کارگاه در حال خاضر یک ابر کامپیوتر برای کارهای مدلسازی و انواع محاسابات گسترده­ی آماری و ریاضی با پردازش سریع و قدرت بالا وجود دارد. علاوه بر این در این کارگاه سیستم هوانما برای نمایش لحظه­ای داده های ایستگاه اتوماتیک وجود دارد. این کارگاه با هدف تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی راه اندزی شده است. بر روی ابر راینه ی موجود در کارگاه تمام نرم افزارها و مدل های کاربردی آب و هواشناسی نصب شده است که دانشجویان بتوانند از آن جهت انجام تحقیات و پایان نامه های خود از آن استفاده کنند.

 در این کارگاه ابزارها و وسایل مختلف سنجش سنجه های جوی از جمله دماسنج، رطوبت نگار، فشار سنج، فشار نگار، باران سنج ذخیره­ای، دما-رطوبت نگارآموزش و آشنایی دانشجویان با نحوه کار و اندازه گیری سنجه های جوی وجود دارد. همچنین دفاتر گزارش شرایط جوی و کد نویسی آنها نیز از دیگر مواردی است که در این کارگاه، دانشجویان با آن آشنا خواهند شد. 
کارگاه آب و هواشناسی
آزمایشگاه آب و هواشناسی با مساحت 30 متر مربع در طبقه ی همکف ساختمان دانشکده منابع طبیعی قرار دارد. در این کارگاه نقشه ی همفشار بلند مدت از 0 تا  در 80 درجه ی عرض شمالی و 0 تا 120 درجه ی طول شرقی به صورت ماهانه تهیه شده است که برای آموزش درس های عملی بر روی دیوار نصب گردیده اند. علاوه بر این نقشهی هم دما و هم بارش ایران و استان کردستان در کارگاه آب و هواشناسی موجود است. در این کارگاه 6 دستگاه کامپیوتر قرار دارد که بر روی آنها نرم افزارهای مختلف زمین آمار از جمله ArcGIS ، Matlab  ، ، Global Mapper ، Surfer، SPSS، Minitabو برخی نرم افزارهای تخصصی از جمله GrADS  و RayMan, EnviMet, DrinCو نرم افزارهای سنجش از دور(RS) از جمله IRDAS ,Envi  و Idrisi نصب و راه اندازی شده است. درسهای تخصصی بویژه دروس عملی کار با نرم افزارها  و برنامه نویسی ها در این آزمایشگاه برگزار می شود.. علاوه بر  برگزاری کلاس های عملی دوره های آموزشی تخصصی رشته ی آب و هواشناسی در این کارگاه برگزار می گردد همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت انجام کارهای تحقیقاتی خود از این کارگاه استفاده می کنند. امید است با افزایش کامپیوترهای موجود در کارگاه شرایط مناسب تری برای انجام پژوهش و تحقیقات دانشجویان رشته ی آب و هواشناسی فراهم گردد.
آکو محمدی
آکو محمدی کارشناس آزمایشگاه و گروه آب و هواشناسی
ako.mohammadi [at] uok.ac.ir -
دانشکده منابع طبیعی، طبقه دوم؛ کارگاه آب و هواشناسی