دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

سعید خضری
سعید خضری -
گروه ژئومورفولوژی دانشیار
SKhezri [at] uok.ac.ir http://www.researchgate.net/profile/Saeed_Khezri
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3361)
محمد دارند
محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه آب و هواشناسی استاد
m.darand [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Darand
- -
وحید زادمجید
وحید زادمجید -
گروه شیلات دانشیار
v.zadmajid [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Vahid_Zadmajid
- -
وحید زمانی
وحید زمانی -
گروه محیط زیست استادیار
w.zamani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Wahid_Zamani
- -
ممند سالاری
ممند سالاری مدیر گروه ژئومورفولوژی
گروه ژئومورفولوژی استادیار
M.salari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mamand_Salari
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3225)
بابک سوری
بابک سوری -
گروه محیط زیست دانشیار
bsouri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bubak_Souri
- -
نقی شعبانیان
نقی شعبانیان رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی
گروه جنگلداری دانشیار
N.shabanian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Naghi_Shabanian
- -
هیمن شهابی
هیمن شهابی -
گروه ژئومورفولوژی دانشیار
h.shahabi [at] uok.ac.ir https://www.researchgate.net/profile/Himan_Shahabi2
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3232)
هدایت اله غضنفری
هدایت اله غضنفری -
گروه جنگلداری دانشیار
hedayat [at] uok.ac.ir
- -
هانیه غفاری
هانیه غفاری مدیر گروه
گروه محیط زیست استادیار
h.ghaffari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hanyeh_Ghaffari
- 3309
...4321 
سمینارها و دفاع‌ها
آمار بازدید
کاربران آنلاین 43
امروز 772
دیروز 1076
ماه جاری 40349
سال جاری 380199
از ابتدا 24050335
صفحه جاری 7098