دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

فرزاد غیاثی
فرزاد غیاثی -
گروه شیلات استادیار
f.ghiasi@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_Ghiasi
- -
فرشید قربانی
فرشید قربانی معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست دانشیار
f.ghorbani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farshid_Ghorbani
- -
محمد حسین قلی زاده
محمد حسین قلی زاده -
گروه آب و هواشناسی استادیار
m.gholizadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammadhosayn_Gholizadeh
- -
بهرام قلی نژاد بداغ
بهرام قلی نژاد بداغ -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
b.gholinejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bahram_GholinejadBodagh
- -
لقمان قهرمانی
لقمان قهرمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی
گروه جنگلداری دانشیار
l.ghahramany [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Loghman_Ghahramany
- 087-33620551
بختیار محمدی
بختیار محمدی مدیر گروه آب و هواشناسی
گروه آب و هواشناسی دانشیار
b.mohammadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiyar_Mohammadi
- -
حبیب الله محمدی
حبیب الله محمدی -
گروه شیلات استادیار
ha.mohammadi@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Habibiollah_Mohammadi
- -
کیومرث محمدی سمانی
کیومرث محمدی سمانی -
گروه جنگلداری استادیار
k.mohammadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kyumars_MohammadiSamani
- -
هادی نیری
هادی نیری -
گروه ژئومورفولوژی استادیار
h.nayeri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Naieri
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3226)
احمد ولی پور
احمد ولی پور مدیر گروه جنگلداری
گروه جنگلداری استادیار
ahmadvalipour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Valipour
- -
...4321 
سمینارها و دفاع‌ها
آمار بازدید
کاربران آنلاین 47
امروز 753
دیروز 1076
ماه جاری 40330
سال جاری 380180
از ابتدا 24050316
صفحه جاری 6873