دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

شهرام کبودوندپور
شهرام کبودوندپور -
گروه محیط زیست استادیار
s.kaboodvandpour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahram_Kaboodvandpour
- 087-33620551
پرویز کرمی
پرویز کرمی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
p.karami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Parviz_Karami
- -
عرفان کریمیان
عرفان کریمیان -
گروه شیلات استادیار
e.karimian [at] uok.ac.ir
- -
 ...4321 
سمینارها و دفاع‌ها
آمار بازدید
کاربران آنلاین 29
امروز 119
دیروز 1013
ماه جاری 38620
سال جاری 378470
از ابتدا 24048606
صفحه جاری 4090