دسترسی سریع

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرشید قربانی
فرشید قربانی معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست دانشیار
f.ghorbani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farshid_Ghorbani
- -
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی دانشگاه سال تحصیلی 1400-1401
فایل های مفید کارشناسی ارشد
طرح تحقیق (پروپوزال) پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تعیین موضوع پایان نامه
شیوه نامه اجرایی دریافت خدمات آزمایشگاهی
فرم ارایه خدمات آزمایشگاهی
شیوه نامه نگارش پایان نامه