دسترسی سریع

آزمایشگاه فیزولوژی جانوری

شمس‌الدین احمدی
شمس‌الدین احمدی -
گروه علوم زیستی دانشیار
sh.ahmadi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sh.ahmadi
دانشکده علوم پایه - اتاق 322 33624001 (2510)
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری در سال 1387 توسط دکتر شمس‌الدین احمدی راه‌اندازی و تجهیز گردید. در این آزمایشگاه آزمایش‌های مربوط به دروس عملی فیزیولوژی جانوری 1 و 2 برای دانشجویان کارشناسی رشته زیست‌شناسی عمومی به ترتیب در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی برگزار می‌شود.
همچنین، درس عملی فیزیولوژی جانوری برای دانشجویان رشته زیست-فناوری در نیمسال دوم هر سال تحصیلی در این آزمایشگاه برگزار می‌گردد. هم اکنون امکانات مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های متنوعی در زمینه‌های مختلف فیزیولوژی در این آزمایشگاه در دسترس می‌باشد که برگزاری دروس عملی را برای دانشجویان بسیار جذاب و مفید نموده است.
عنوان آزمایش‌هایی که برای هر یک از دروس عملی برگزار می‌شوند، در جدول زیر آمده است. 
 
ردیف آزمایش‌های فیزیولوژی جانوری 1 آزمایش‌های فیزیولوژی جانوری 2
1 تهیه گسترش خون انسان بررسی آناتومی استخوان و عضلات
2 بررسی همولیز یا شکنندگی گلبولهای قرمز بررسی آناتومی دستگاه‌های تنفس، گوارش و ادراری - تناسلی
3 مشاهده گردش خون در صفاق قورباغه اسپیرومتری (بررسی ظرفیت حیاتی ریه)
4 تعیین هماتوکریت اسپیرومتری (بررسی ظرفیت حیاتی اجباری)
5 شمارش گلبول‌های قرمز و سفید خون اسپیرومتری (بررسی بیشترین حجم ارادی)
6 تعیین گروه خونی و بررسی سازگاری خون و پلاسما در انتقال خون بررسی اثر اسیدوز و آلکالوز در تنظیم تهویه
7 تعیین زمان انعقاد و زمان سیلان خون اثر میزان pH بر فعالیت آنزیم پپسین در هضم پروتئین‌ها
8 اندازه‌گیری سرعت رسوب گلبولهای قرمز اندازه‌گیری میزان گلوکز خون
9 اندازه‌گیری فشار خون به روش‌های لمسی و سمعی اندازه‌گیری بیلی روبین خون
10 ثبت فعالیت الکتریکی قلب با الکتروکاردیوگرام اندازه‌گیری نیتروژن اوره خون

با توجه به اینکه در آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری علاوه بر اهداف آموزشی، اهداف پژوهشی در زمینه علوم اعصاب نیز دنبال میشود، با تلاش مستمر دکتر احمدی امکانات پژوهشی مناسبی برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه علوم اعصاب رفتاری و مولکولی فراهم شده است.

تحقیقات ایشان در زمینه بررسی مکانیسم‌های ضددردی، تحمل، اضطراب و حافظه ناشی از مورفین در موش‌های آزمایشگاهی میباشد. کارهای پژوهشی در سطوح مولکولی شامل بررسی بیان ژن و پروتئین و در سطح رفتاری شامل تستهای رفتاری مختلف مانند هات پلیت، EPM و Passive Avoidance است.
امکانات پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیقاتی ایشان در آزمایشگاه فیزیولوژی و علوم اعصاب و نیز در آزمایشگاه پژوهشی مرکزی گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی موجود است.