دسترسی سریع
 
گروه شیمی در سال 1354 با پذیرش 30 نفر دانشجوی دبیری در دانشکده دبیری سنندج که وابسته به دانشگاه رازی بود شروع به کار نمود و تا سال 58 ادامه داشت.
با شروع انقلاب فرهنگی در سال 59 دانشکده تربیت دبیر سنندج هم تعطیل گردید. در سال 1362 با بازگشایی دانشگاه‌ها دانشجویان دانشکده تربیت دبیر سنندج به دانشگاه رازی منتقل شدند و تعطیلی دانشکده کماکان ادامه یافت و اعضای هیأت‌علمی آن اغلب جذب دانشگاه‌های دیگر شدند.
در بهمن سال 1365 مجدداً با گرفتن 30 نفر دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود (با دو نفر هیأت‌علمی مربی و یک نفر کارشناس) و در این مدت بعضی از درس‌ها توسط اساتید دانشگاه‌های اطراف تدریس می‌شد. در سال 1370 که دانشگاه کردستان از دانشگاه رازی جدا گردید گروه شیمی جز دانشکده علوم به فعالیت خود ادامه داد و با جذب اعضای هیأت‌علمی جدید به حد خودکفایی رسید.
در سال 1376 علاوه بر گرایش دبیری در گرایش شیمی محض هم اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
در سال 1378 مجوز گرایش شیمی کاربردی هم در نیمه دوم کسب کرده و اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود.
در سال 1379 در گرایش‌های شیمی آلی و شیمی‌فیزیک مجوز اخذ دانشجوی کارشناسی ارشد را گرفت و با 5 نفر دانشجو شروع به کار نمود.
گروه شیمی در سال 1384 در گرایش شیمی تجزیه برای اولین بار دو نفر دانشجوی دکتری گرفت.
در سال 1392 اولین نفر دانشجوی پسادکتری در گرایش تجزیه شروع به کارکردند.
در حال حاضر گروه شیمی در مقاطع و گرایش‌های زیر دانشجو و محقق می‌پذیرد:
کارشناسی: شیمی محض و شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی‌فیزیک، نانو شیمی و شیمی پلیمر
دکتری: شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی‌فیزیک
پسادکتری: شیمی تجزیه و شیمی‌فیزیک
تعداد اعضای هیأت‌علمی:
مرتبه علمی تعداد (نفر)
استاد 3 (یک نفر دانشمند جهانی)
دانشیار 7
استادیار 10

دانشجو در مقاطع: گروه هر سال بطور میانگین 60 نفر کارشناس و 60 نفر کارشناسی ارشد و 10 نفر دکتری پذیرش دارد.

رئوف قوامی زروان
رئوف قوامی زروان مدیرگروه شیمی
گروه شیمی دانشیار
rghavami2000 [at] yahoo.com - RGhavami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Raouf_Ghavami
- 08713393265
مدیر گروه‌های پیشین
نام و نام خانوادگی از تاریخ تا تاریخ  
دکتر محمد قادرمزی اردیبهشت ماه 1395 ادامه دارد
دکترخالد عزیزی فروردین ماه 1393 فروردین 1395
دکتر محمد قادرمزی بهمن ماه 1387 اسفند ماه 1392
دکترحمیدرضا رفیعی دی ماه 1386 دی ماه 1387
دکتر روشن خوشنوازی آبان ماه 1384 آذر ماه 1386
دکتر سجاد محبی مهر ماه 1383 مهر ماه 1384
دکترکمال امانی اسفند ماه 1381 تیر ماه 1383
دکتر محمد قادرمزی 1376 اسفند ماه 1381
دکتر رئوف قوامی 1373 1376
دکتر حسن لاریجانی 1368 1373
دکتر مسعود معتمدی 1365 1368
بهناز بنفشی کارشناس گروه شیمی
B.Banafshi [at] uok.ac.ir (2466) داخلی
دانشکده علوم پایه- اتاق 313