دسترسی سریع

آزمایشگاه‌های گروه شیمی

عنوان آزمایشگاه مدیر آزمایشگاه
شیمی فیزیک -
شیمی تجزیه خانم ژیلا قانعی
شیمی آلی خانم عفت غفرانی
شیمی معدنی -
شیمی عمومی آقای بهرام رحمانی
تصفیه آب -
تحقیقاتی آب آقای دکتر کمال امانی
تحقیقاتی شیمی آلی آقای دکتر کمال امانی
تحقیقاتی شیمی آلی آقای دکتر فرزاد نیکپور
تحقیقاتی شیمی آلی آقای دکتر امین رستمی
تحقیقاتی شیمی آلی آقای دکتر سعدی صمدی و خانم دکتر اکرم آشوری
تحقیقاتی شیمی فیزیک آقای دکتر رحمت صادقی
تحقیقاتی شیمی فیزیک آقای دکتر خالد عزیزی
تحقیقاتی شیمی معدنی آقای دکتر روشن خوشنوازی
تحقیقاتی شیمی معدنی آقای دکتر محمد قادرمزی
تحقیقاتی شیمی معدنی آقای دکتر سجاد محبی
تحقیقاتی شیمی معدنی - شیمی آلی آقای دکتر محمد قادرمرزی
تحقیقاتی شیمی تجزیه آقای دکتر عبدالله سلیمی
تحقیقاتی شیمی تجزیه آقای دکتر غلامرضا خیاطیان
تحقیقاتی شیمی تجزیه آقای دکتر رئوف قوامی
تحقیقاتی شیمی تجزیه آقای دکتر سلیمان بهار
تحقیقیاتی شیمی پلیمر آقای دکتر مجتبی امینی نسب و آقای دکتر زاهد شمی
آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز نامتقارن آقای دکتر سعدی صمدی و خانم دکتر اکرم آشوری