دسترسی سریع

گروه علوم کامپیوتر

پس از پیشنهاد و پیگیری‌های چند سال اخیر گروه ریاضی و تایید و پشتیبانی دانشکده علوم، معاونت آموزشی دانشگاه و ریاست دانشگاه نهایتا با راه اندازی کارشناسی علوم کامپیوتر در مجموعه علوم ریاضی دانشکده علوم پایه موافقت گردید و اولین دورهورودی های این رشته از طریق آزمون کنکور سراسری در مهر ماه 1396 وارد این مقطع شدند.
تعریف رشته علوم کامپیوتر
کارشناسی‏ علوم کامپیوتر‏ یک برنامه تحصیلی با دروسی در نظریه علوم کامپیوتر و ریاضیات و همچنین دروسی با ارتباط مستقیم کامپیوتری همچون زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل و معماری کامپیوتر می باشد. گستره وسیعی از دروس سطح بالا در مباحث هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، پیچیدگی محاسباتی و آنالیز‏الگوریتم‏ها، ارتباطات کامپیوتری، روش های ترکیبیاتی، گرافیک کامپیوتری، پایگاه داده ها، روش های ریاضی در محاسبات، بهینه سازی محاسباتی و محیط های برنامه نویسی نیز در این برنامه موجود است.برنامهاین دوره به قدری قابل قبول از انعطاف کافی برای آشنایی و اخذ دروس مورد علاقه دانشجویان برخوردار است. در اینجا دانشجویان برای هر دو جنبه توسعه نظری و کاربردی در علوم کامپیوتر آماده خواهند شد.
اهداف رشته علوم کامپیوتر
دانش آموختگان علوم کامپیوتر در واقع متخصصینی مسلط به ریاضی و علوم کامپیوتر خواهند بود که اهداف اصلی آنها گسترش راه‏های پردازش، تفسیر، ذخیره، انتقال و ارتباط، و امنیت داده ها می باشد.