دسترسی سریع

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

بنا به ضرورت و نیاز رشته علوم کامپیوتر تجهیز سایت های کامپیوتری کارشناسی دانشکده به سیستم های به روزتر پیش بینی شده است. همچنین 22 سیستم کامپیوتری کارگاه آموزش ریاضی نیز با هماهنگی گروه ریاضی در اختیار کلاس ها و اساتید این دوره خواهند بود.