دسترسی سریع

گروه علوم زمین دانشگاه کردستان در سال 1388 با راه‌اندازی دوره کارشناسی تاسیس گردید. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش ژئوشیمی از سال 1393 آغاز گردید.
این گروه با 5 عضو و مشارکت اعضای هیات علمی دیگر گروهها، به ویژه گروه معدن، دروس زمین شناسی را ارایه می‌دهد. 
 
 مقطع تحصیلی  اولین سال پذیرش  تعداد فارغ التحصیلان  تعداد دانشجویان در حال تحصیل سال ورود اولین پذیرش دانشجویان بین الملل   تعداد دانشجویان بین الملل
 کارشناسی  1388  138  100  -  -
 کارشناسی ارشد  1393  21  15  1397  4
 
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گروه علوم زمین فایل معرفی گروه را مشاهده فرمایید. 
مهدی کرد
مهدی کرد مدیر گروه
گروه علوم زمین استادیار
kord_mehdi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Mehdi_Kord
- -
گلاله اصغری
گلاله اصغری کارشناس گروه علوم زمین
g.asjhari [at] uok.ac.ir 2420
-