دسترسی سریع

سمینارها و کنفرانس‌ها

سمینارهای گروه
سخنران عنوان مکان زمان
محمد فتح الهی تحلیل ناپایداری های ساختاری مسیر راه (مورد مطالعاتی: راه دسترسی سد کانی گویژان) آمفی تئاتر دانشکده 2015
محمد فتح الهی رفتار موج در توده سنگ آمفی تئاتر دانشکده 2014
مهدی کرد مدل سازی کمّی توزیع نیترات در آبخوان دشت اردبیل با استفاده از منطق فازی آمفی تئاتر دانشکده 2015
مهدی کرد استفاده از صفحه گسترده در مدلسازی آمفی تئاتر دانشکده 2014
مهدی کرد کاربرد مدلینگ در زمین شناسی آمفی تئاتر دانشکده 2013
فاطمه سرجوقیان   Timing of collision: by geochemical and isotopical evidences, in the Urumieh-Dokhtar magmatic belt آمفی تئاتر دانشکده 2015
فاطمه سرجوقیان سنگ های آداکیتی در زون ارومیه- دختر آمفی تئاتر دانشکده 2014
فاطمه سرجوقیان آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک شاهدی بر اختلاط ماگمایی آمفی تئاتر دانشکده 2013
فاطمه سرجوقیان ماهیت پلوتونیسم کوه دم سرگذشت زمین شناسی و تحولات ماگمایی آن آمفی تئاتر دانشکده 2012
هادی امین رسولی اثر تکتونیک بر سکانس های حوضه فورلند آمفی تئاتر دانشکده 2014
هادی امین رسولی اهمیت راه اندازی انستیتو مصالح ساختمانی در استان کردستان آمفی تئاتر دانشکده 2013
هادی امین رسولی اصلاح طبقه بندی فولک آمفی تئاتر دانشکده 2012
کارگاه و سمینارها
  • کارگاه ژئوشیمی با همکاری دانشگاه ناگویا (1395)
  • سمینار اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی غرب و شمال غرب (1390)
  • اکتشاف عناصر فلزی بانگرشی ویژه برطلا (1393)