دسترسی سریع

دوره کارشناسی گروه ریاضی

در حال حاضر گروه ریاضی مجوز چهار کد رشته کارشناسی با اسامی کارشناسی دبیری ریاضی، کارشناسی ریاضی محض، کارشناسی ریاضی کاربردی و کارشناسی ریاضیات و کاربردها را دارا می‌باشد.

از سال 1389 تا کنون (پیرو تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی دانشگاه‌ها)، پذیرش دانشجوی کارشناسی فقط در رشته ریاضیات و کاربردها صورت می‌گیرد.
سرفصل و برنامه دروس
سرفصل دروس کارشناسی ریاضیات و کاربردها
دروس مربوط به کارشناسی ریاضیات و کاربردها
برنامه زمان‌بندی چهار ساله کارشناسی ریاضیات و کاربردها