دسترسی سریع

دوره‌های تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از سال 1384 و پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض از سال 1386 آغاز شده است.
دوره‌های کارشناسی ارشد

رشته‌های ریاضی محض

 • کارشناسی ارشد جبر با گرایش‌های جبر جابجایی و همولوژی، جبر ناجابجایی، نظریه گروه‌ها و جبر خطی
 • کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی با گرایش‌های آنالیز هارمونیک، آنالیز مختلط، آنالیز تابعی
 • کارشناسی ارشد توپولوژی با گرایش‌های توپولوژی جبری، توابع پیوسته

رشته‌های ریاضی کاربردی

 • کارشناسی ارشد آنالیز عددی با گرایش‌های حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
 • روش‌های عددی در جبر خطی و کنترل بهینه
دوره‌های دکتری
پذیرش دانشجوی دکتری ریاضی محض و دکتری ریاضی کاربردی از سال 1390 آغاز شده است.

گرایش‌های ریاضی محض جبر

 • جبر ناجابجایی
 • جبر جابجایی و همولوژی
 • جبر خطی
 • نظریه گروه‌ها

گرایش‌های آنالیز ریاضی

 • هارومونیک
 • تابعی
 • مختلط

گرایش‌های ریاضی کاربردی آنالیز عددی

 • کنترل بهینه
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی (معادلات غیر تصادفی و تصادفی)
 • روش عنصر متناهی
 • روش عنصر مرزی
چارت و سرفصل دوره‌های تحصیلات تکمیلی
سرفصل مصوب وزارت علوم (تحصیلات تکمیلی)