دسترسی سریع

سمینارها و کنفرانس‌ها

سمینار‌های گروه ریاضی
سخنران عنوان مکان زمان
سرکار خانم دکتر زهرا گویا استاد دانشگاه شهید بهشتی انتخاب های بالقوه شغلی برای فارغ التحصیلان رشته ریاضی آمفی تئاتر دانشکده سه شنبه ساعت 15 مورخ 21 آذر ماه 1396
لیلا حیدری زاده نظریه بازی آمفی تئاتر دانشکده شنبه ساعت 9 الی 10 مورخ 18 آذر ماه 1396
پروفسور هرزوگ استاد دانشگاه اسن دویسبورگ آلمان The trace of the canonical module and nearly Gorenstein آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه بیست و هشتم فروردین 96 ساعت 16-18
دکتر ارسلان شادمان عملگرهای دایره ای روی فضاهای هاردی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 40/11-11
دکتر مصطفی قادرمزی معرفی زیر حلقه  Cc(X)از  C(X) و بررسی خواص X به کمکCc(X) آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 10/12-40/11
دکتر ارسلان رحمانی روش بهبود یافته شاخه و برش برای حل مسائل دو سطحی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 40/12-10/12
دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه توپولوژی گروتندیک و توپولوژی لاورتیرنی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 16-30/15
دکتر اقبال قادری برخی خواص همولوژیکی حاصلضربهای خاص از جبرهای باناخ ساعت آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 30/16-16
مدینه فیروزی تقریب انتگرال توابع با نوسان زیاد آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 17-30/16
دکتر عبدالرحمن رازانی استاد ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین وجود انفجار در یک مدل احتراق آمفی تئاتر دانشکده چهارشنبه 12 آبان 95 ساعت 11:30
دکتر سید منصور واعظ پور استاد ریاضی دانشگاه صنعتی امیر کبیر چالش های ریاضیات و مسولیت اجتماعی آمفی تئاتر دانشکده چهارشنبه 12 آبان 95 ساعت 11:30
دکتر ارسلان رحمانی A Lagrangean Heuristic decomposition algorithm for dynamic Facility Location at integrated forward/reverse logistics network problem آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 3 مهر 95 ساعت 16
آقای سامان ستاری معرفی جبرهای مشبکه‌ای و جبرهای لانه‌ای آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 فروردین 95 ساعت 16:00 الی 17:00
آقای دکتر امیر مافی RATLIFF-RUSH IDEAL AND REDUCTION NUMBERS آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 اسفند 94 ساعت 16:00
آقای شهاب ارکیان Generalization of Hilbert-Samuel function and Investigation on its coefficients آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 اسفند 94 ساعت 16:45
آقای فرهادی Automatic continuity of derivations on semidirect product Banach algebras آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 26 بهمن 94 ساعت 16:00
دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه نظریه توپوس آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 13:00 الی 13:30
دکتر محمد قاسمی استفاده از توابع اسپلاین برای حل مسائل حساب تغییرات آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 13:30 الی 14:00
دکتر فردین ساعدپناه روشهای گالرکین ناپیوسته برای حل معادلات دیفرانسیل آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 14:00 الی 14:30
دکتر صابر ناصری ویژگی‌های فضای توابع پیوسته آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 14:30 الی 15:00
دکتر منصور دانا نکاتی در رابطه با فرمول کلاین برای معکوس کولیا درازین آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 15:00 الی 15:30
دکتر محمد نادر قصیری عناصر خود توان و پوچ توان حلقه های ماتریسی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 16 آذر 94 ساعت 14:00 الی 14:30
دکتر اقبال قادری آنالیز روی جبرهای گروهی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 16 آذر 94 ساعت 14:30 الی 15:00
دکتر محمد علی اردلانی برخی خواص توابع تحلیلی با میانگین نوسانی کراندار آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 16 آذر 94 ساعت 15:00 الی 15:30
خانم رامش یوسفی On the Drazin inverse of the sum of two bounded operators آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 2 آذر ماه 94 ساعت 14:00
آقای کاوه صادقی Investigation matrices obtaining from integrals involving polynomials and Daubechies scaling functions آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 18 آبان ماه 94 ساعت
آقای سعید محمدی Time-dependent Fundamental Solution Methods for inhomogeneous
Diffusion Equations
کلاس 339 دوشنبه 20 مهر ماه 94 ساعت 13:00
دکتر محفوظ رستم زاده Gyrovector Space Approach to Hyperbolic Geometry with Applications to Einstein’s Theory of Special Relativity آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 4 خرداد 94 ساعت 13:30
دکتر اقبال قادری On approximate amenability and essential amenability for Banach algebras آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 7 اردیبهشت 94 ساعت 14:00
دکتر ار سلان رحمانی Firefly algorithm for solving mathematical problems آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 24 فروردین 94 ساعت 14:00
دکتر ارسلان رحمانی Competitive facility location problem with attractiveness adjustment of the follower on the closed supply chain آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 20 بهمن 93 ساعت 15:00
دکتر فردین ساعدپناه تکرار پیکارد برای خوش‌وضعی روش گالرکین آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 آذر 93 ساعت 14:00 تا 14:30
آقای مسعود پندار انتگرال‏‌گیری عددی با استفاده از موجک‌های دابیشز آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 آذر 93 ساعت 14:30 تا 15:00
آقای کاوه صادقی مقدمه‌ای بر قاب‌ها و تولید پایه‌های موجک با استفاده از قاب‌ها آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 آذر 93 ساعت 15:00 تا 15:30
آقای مهدی رشیدی مشخصه سازی ایزومتری‌های پوشا روی فضاهای H_vp^infty برای H_v1^infty آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 26 آبان 93 ساعت 14:00
خانم معصومه کریمی روش آرنولدی شتاب داده شده تطبیقی برای محاسبه رتبه‌ی صفحه‌ای آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 28 مهر 93 ساعت 15:00 -13:00
دکتر محمد قاسمی آشنایی با نحوه طراحی و به روز رسانی صفحات شخصی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 14 مهر 93 ساعت 14
سمینارها و کنفرانس‌ها
گروه ریاضی تاکنون برگزار کننده سمینارها و کنفرانس های متعددی بوده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • اولین کنفرانس ریاضیات برای همه در 20 و 21 تیر ماه سال 1379
  • پنجمینمین سمینار کشوری توپولوژی وهندسه در 22 و 23 اردیبهشت ماه سال 1388
  • هشتمین سمینار دوسالانه جبرخطی و کاربردهای آن در 23 و 24 اردیبهشت ماه سال 1394
  • The First Workshop on Finite Element Methods for PDEs در 18 و 19 فروردین ماه سال 1395