دسترسی سریع

آزمایشگاه فیزیک پایه یک

تاسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه فیزیک پایه یک دانشگاه کردستان به مدت اندکی بعد از شروع به کار دانشکده تربیت دبیر سنندج به صورت یکی از پردیس‌های دانشگاه رازی کرمانشاه در نیمسال اول سال تحصیلی 56-55 برمی‌گردد. در آن سال علاوه بر رشته دبیری ریاضی، در رشته‌های دبیری شیمی، دبیری زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی دانشجو پذیرفته شد.

با افزایش تعداد دانشجویان و ضرورت گذراندن درس یک واحدی آزمایشگاه فیزیک پایه یک به عنوان یکی از دروس پایه، این آزمایشگاه در طبقه همکف ساختمان دانشکده علوم انسانی فعلی توسط جناب آقای محمد رضا فرومند راه‌اندازی و تجهیز شد.

از سال 1370 پس از مستقل شدن دانشکده تربیت دبیر سنندج تحت عنوان دانشگاه کردستان، به موازات پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و خصوصاً رشته فیزیک در سال 1373، آزمایشگاه‌های فیزیک توسعه و پیشرفت چشمگیری داشته‌اند.

هم اکنون دانشجویان رشته فیزیک به صورت اختصاصی، دانشجویان سایر رشته‌های علوم پایه، اکثر رشته‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی با گذراندن درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک، به منظور درک عمیق‌تر مفاهیم، به بررسی علمی و عملی قوانین مطرح شده در درس فیزیک پایه یک در قالب آزمایش‌های زیر می‌پردازند:
شماره آزمایش
1 آشنایی با ابزارهای اندازه‌گیری طول
2 تحقیق اصل ارشمیدس و اندازه گیری کشش سطحی مایعات
3 اندازه‌گیری چگالی جامدات
4 کار با فنر و بررسی خصوصیات فنرهای سری و موازی
5 بررسی حرکت آونگ ساده
6 بررسی ماشین‌های ساده (قرقره‌های ثابت و متحرک)
7 برآیند نیروها به روش متوازی‌الاضلاع و گشتاور نیرو
8 اندازه‌گیری ضریب اصطکاک لغزشی برای سطوح مختلف (سطح افقی، شیبدار) محاسبه ضریب اصطکاک غلتشی ویژه دانشجویان فیزیک
9 سقوط آزاد گلوله و حرکت پرتابی مایل گلوله
10 آونگ بالستیک ویژه دانشجویان فیزیک
11 اندازه‌گیری نیروی مرکزگرا ویژه دانشجویان فیزیک
12 کار با آونگ کاتر