دسترسی سریع
 
گروه آمار با پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی آمار  در مهر ماه 1386 آغاز به کار نمود. در مهر 1391 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش آمار ریاضی پذیرش شدند.
اهداف کمی رشد گروه از لحاظ دانشجو و رشته تا حدودی محقق شده است. اهداف آینده شامل رشد کیفی و رسیدن به شرایط پذیرش دانشجو در سایر گرایش‌های کارشناسی ارشد و مقطع دکتری می‌باشد.
سرفصل دوره‌ها
دروس مقطع تحصیلی کارشناسی رشته آمار و کاربردها
برنامه زمان‌بندی ارائه واحدهای دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی گروه آمار در چهار نیمسال تحصیلی
برنامه زمان بندی ارائه واحدهای رشته آمار در هشت نیمسال تحصیلی
دروس مقطع تحصیلی کارشناسی رشته آمار
سرفصل کارشناسی آمار ورودی 95
سرفصل رشته کارشناسی ارشد آمار ریاضی
نبز اسمعیل زاده
نبز اسمعیل زاده مدیر گروه
n.esmailzadeh [at] uok.ac.ir (2476) داخلی
دانشکده علوم پایه- اتاق 206