دسترسی سریع

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه آمار

سایت کامپیوتر گروه آمار

این سایت در طبقه سوم دانشکده واقع است و مشتمل بر 12 سیستم می‌باشد. نرم‌افزارهای تخصصی این گروه هم چون Spss و Minitab و غیره بر روی تمامی سیستم‌ها نصب شده است.

دانشجویان در تمام طول ترم می‌توانند تمرین‌های آموزشی و پروژه‌های درسی خود را با هماهنگی کارشناس گروه آمار در این سایت انجام دهند. امکان دسترسی به اینترنت در این سایت نیز به صورت دائم برای دانشجویان فراهم می‌باشد. مدیریت تمامی امور رایانه‌ای این سایت بر عهده مرکز فناوری اطلاعات دانشکده می‌باشد.