دسترسی سریع

سایت‌های کامپیوتر دانشکده علوم

سایت کامپیوتر مقطع کارشناسی
این سایت در طبقه سوم دانشکده واقع است و مشتمل بر 21 سیستم می‌باشد که تمامی نرم‌افزارهای مورد نیاز دانشجویان بر روی آنها نصب شده است. دانشجویان تمرین‌های آموزشی و پروژه‌های درسی خود را در این سایت انجام می‌دهند. دسترسی به اینترنت در این سایت به صورت دائم می‌باشد.
 
 
سایت کامپیوتر تحصیلات تکمیلی

این سایت در طبقه سوم دانشکده واقع است و مشتمل بر 12 سیستم می‌باشد که تمامی نرم‌افزارهای مورد نیاز دانشجویان بر روی آنها نصب شده است و دانشجویان تمرین‌های آموزشی و پروژه‌های درسی خود را در این سایت انجام می‌دهند و دسترسی به اینترنت در این سایت به صورت دائم می‌باشد.

کلاس‌های پروژکتوردار

در این قسمت یک رایانه و یک عدد video projector جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی و درسی دانشجویان قرار داده شده است. 

تعداد کلاس‌های پروژکتور دار در دانشکده در حدود 8 عدد می‌باشد.