دسترسی سریع

معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه

صابر ناصری
صابر ناصری معاون آموزشی دانشکده علوم پایه
گروه ریاضی استادیار
s.naseri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saber_Naseri
دانشکده علوم پایه - اتاق 633 (4239) داخلی
شمسی ابراهیمی رئیس اداره و خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
sh.ebrahimi [at] uok.ac.ir 33666759
مدارک لازم جهت معرفی به صحافی
  • پرینت جدید و مرتب پایان‌نامه طبق فرمت شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه که روی سایت دانشکده موجود می‌باشد.
  • پرینت صورت‌جلسات فارسی و انگلیسی مربوط به جلسه دفاع (دانلود فرم‌های صورت‌جلسه در قسمت آخر شیوه تدوین پایان‌نامه موجود است).
  • پرینت نامه اصلاحات پایان‌نامه که به تائید نهایی استاد راهنما رسیده باشد.
  • تکمیل فرم تکثیر و صحافی (فرم شماره 20) روی سایت دانشکده موجود است.
با تکمیل و به همراه داشتن این مدارک جهت معرفی به صحافی به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمایید در غیر این صورت به سایت دانشکده علوم جهت دانلود مراجعه نمایید.