دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه

معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه
مراحم آشنگرف
مراحم آشنگرف معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه-مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی
گروه علوم زیستی دانشیار
m.ashengroph [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/ashengroph
دانشکده علوم پایه - اتاق 324 (2493) داخلی
وظایف اداره امور پژوهشی و فناوری
  • تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشکده در قالب سیاستها و خط‌مشی‌های مصوب ابلاغ‌شده از سوی معاونت پژوهشی
  • انجام بررسی‌های لازم و اظهار نظر در خصوص میزان اعتبارات پژوهشی دانشکده
  • تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه به معاونت دانشکده
  • همکاری با سایر واحدهای پژوهشی دانشگاه و دانشکده‌ها در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
  • اداره امور اطلاع‌رسانی و بخش کتابخانه دانشکده
  • تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشکده و سرویس‌دهی به ارباب رجوع
  • ایجاد هماهنگی پژوهشی بین گروه‌ها
  • انجام امور اداری و پشتیبانی طرح‌های پژوهشی دانشکده
  • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف
سمیه زند کارشناس گروه آمار و کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه
s.zand[at]uok.ac.ir (2461) داخلی