دسترسی سریع

کمیته‌های شورای کارکنان

دانشگاه کردستان / شورای صنفی کارمندان / کمیته‌های شورای کارکنان
جلسه شورای صنفی با رئیس دانشگاه کردستان
جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه
جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه
اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی

جلسه شورای صنفی با رئیس دانشگاه کردستان

جلسه اعضاء شورای صنفی با رئیس دانشگاه کردستان و معاون اداری مالی

سه‌شنبه 25 شهریور 1399
بیشتر »

جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه

جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه

دوشنبه 14 بهمن 1398
بیشتر »

جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه

جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه تشکیل شد.

چهارشنبه 18 دی 1398
بیشتر »

اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی

اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی

دوشنبه 16 دی 1398
بیشتر »
متن
کارگروه اداری- مالی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 جهانگیر عزیزی  مسئول کارگروه
2 کاوه کرمی
3
4
5
6
کارگروه آموزش، پزوهش و بهره وری
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1آرمان فتحی مسئول کارگروه
2عرفان رحیمی
3
4
5
6
کارگروه رفاهی- فرهنگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1شهرام عبداللهی مسئول کارگروه
2ژیلا قصلانی
3
4
5
6