دسترسی سریع

معرفی اعضاء

جلسه شورای صنفی با رئیس دانشگاه کردستان
جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه
جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه
اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی

جلسه شورای صنفی با رئیس دانشگاه کردستان

جلسه اعضاء شورای صنفی با رئیس دانشگاه کردستان و معاون اداری مالی

سه‌شنبه 25 شهریور 1399
بیشتر »

جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه

جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه

دوشنبه 14 بهمن 1398
بیشتر »

جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه

جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه تشکیل شد.

چهارشنبه 18 دی 1398
بیشتر »

اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی

اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی

دوشنبه 16 دی 1398
بیشتر »
متن
شورای مرکزی
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1اسعد مهدویدبیر شورا
2جهانگیر عزیزیعضو اصلی
3کاوه کرمیعضو اصلی
4شهرام عبداللهیعضو اصلی
5 ژیلا قصلانیعضو اصلی
 6 آرمان فتحی عضو اصلی
 7 عرفان رحیمی عضو اصلی
 8 ایوب سلیمی عضو علی البدل
 9 شمسی ابراهیمی عضو علی البدل
 10 سوسن شاکری مسئول دبیرخانه
اعضاء مجمع عمومی