دسترسی سریع

درخواست ایمیل

دانشگاه کردستان / فناوری اطلاعات / پست الکترونیک / درخواست ایمیل
اعضای هیئت علمی و کارمندان
اعضای هیئت علمی و کارمندان عضو دانشکده امور مربوط به ایمیل را می‌توانند از طریق کارشناسان فناوری اطلاعات دانشکده پیگیری نمایند.
سایر کارمندان دانشگاه می‌توانند جهت درخواست ایمیل از طریق فرم زیر اقدام بفرمایند.
درخواست ایمیل اساتید و پژوهشگران دوره پسادکتری
اعضای هیئت علمی جدید، اساتید حق التدریس و پژوشگران دوره پسادکتری درخواست ایجاد ایمیل را به مدیرگروه مربوطه ارسال بفرمایند و مدیران گروه در صورت تایید، درخواست را به کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده ارجاع دهند.
تنها ایمیل‌های دریافتی از مدیران محترم گروه‌ها مورد تایید است. 
اطلاعات مورد نیاز: 
 • نام و نام خانوادگی (فارسی)
 • نام و نام خانوادگی (لاتین)
 • رشته
 • شماره تماس
 • کد ملی
 
درخواست ایمیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی
- دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی جهت درخواست ایمیل آکادمیک لازم است موارد زیر را مدنظر داشته باشید:
- لطفا مشخصات زیر را به کاربر گفتینو کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده مربوطه (طبق جدول زیر) ارسال بفرمایید.
 • نام و نام خانوادگی (فارسی)
 • نام و نام خانوادگی (لاتین)
 • شماره دانشجویی
 • رشته تحصیلی
 • مقطع تحصیلی
 • شماره تماس
 • کد ملی
- *ترجیح ما برای نشانی ایمیل شما، حرف اول نام شما، نقطه و نام‌ فامیل کامل شماست و غیر قابل تغییر می‌باشد. به عنوان مثال: m.ahmadi@uok.ac.ir
سایر دانشجویان

*قابل توجه دانشجویان کارشناسی: در شرایط فعلی امکان ارائه ایمیل آکادمیک برای دانشجویان کارشناسی وجود ندارد. در صورتی که دانشجویی نیاز مبرم به ایمیل آکادمیک داشته باشد از طریق گروه آموزشی اقدام بفرمایید در غیر اینصورت به درخواست مستقیم دانشجو پاسخی داده نخواهد شد.
 
* مدیران گروه‌های آموزشی پس از تایید درخواست دانشجو یا دانش‌آموخته، درخواست را به کارشناسان فناوری دانشکده ارجاع فرمایند.
 
*قابل توجه دانش آموختگان:  در صورتی که دانش‌آموخته‌ای نیاز مبرم به ایمیل آکادمیک داشته باشد از طریق ایمیل درخواست خود را به ایمیل کارشناسان دانشکده ارائه فرمایند.
 • نام و نام خانوادگی (فارسی)
 • نام و نام خانوادگی (لاتین)
 • شماره دانشجویی
 • آخرین رشته تحصیلی
 • آخرین مقطع تحصیلی
 • شماره تماس
 • کد ملی
 • دلیل نیاز به ایمیل دانشگاهی
 
لیست کارشناسان واحد فناوری دانشکده‌ها
ردیف دپارتمانکارشناس/مدیر آدرس الکترونیکی
1 دانشکده کشاورزی علی آزدیخواه

it.agri[at]uok.ac.ir

2 دانشکده علوم پایه بهاره نوری

it.sci[at]uok.ac.ir

3 دانشکده منابع طبیعی کاوه وارانی it.nr[at]uok.ac.ir
2 دانشکده مهندسی زانیار وزیری  it.eng[at]uok.ac.ir 
4 دانشکده علوم انسانی سامان عبدخدا

it.hum[at]uok.ac.ir

5 دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی هیرو یزدانپناه it.lit[at]uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماریحمید عبداللهیit.art[at]uok.ac.ir