دسترسی سریع

نظرسنجی سایت دانشگاه

دانشگاه کردستان / فناوری اطلاعات / نظرسنجی سایت دانشگاه
 
صفحات وب سایت دانشگاه به سرعت بارگذاری می شوند؟
آیا اطلاعات موجود در وب‌سایت دانشگاه به روز می‌باشد؟
آیا اطلاعات مورد نظرتان با کمترین زمان و کمترین ابهام پیدا می‌شود؟
میزان رضایت شما از طراحی قالب وب سایت دانشگاه چگونه است؟
میزان استفاده وب سایت دانشگاه از امکانات چندرسانه‌ای مناسب است؟
وب سایت دانشگاه حاوی اطلاعات مربوط به خدمات دانشجویی است؟
در وب سایت دانشگاه اطلاعات تفصیلی در مورد کلیه خدمات ارائه شده توسط دانشگاه وجود دارد؟
اطلاعات کلی مربوط به دانشگاه (مانند اهداف دانشگاه، مدیران و غیره) در وب سایت موجود است؟
وب سایت دانشگاه دارای سازماندهی خوبی است؟
در وب سایت دانشگاه اطلاعات تماس مانند آدرس ایمیل، شماره تماس ها و غیره وجود دارد؟
دسترسی به فرم‌های کاربردی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معرفی و دسترسی به بخش‌های دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
رنگ بندی و استفاده از رنگ ها در وب سایت دانشگاه مناسب است؟
انتقاد یا پیشنهاد