دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
حضور آقای آرتیکاس اقبال و آقای حیدری در جلسه کمیته HSE
چهارشنبه، 8 اسفند 1397
حضور آقای آرتیکاس اقبال و آقای حیدری در جلسه کمیته HSE
آقای آرتیکاس اقبال مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان به همراه آقای حیدری در جلسه کمیته HSE دانشگاه حضور یافتند.
آقای آرتیکاس اقبال مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان به همراه آقای حیدری در جلسه کمیته HSE دانشگاه حضور یافتند.
 
منبع: کمیته HSE دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار