دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولین مدرسه تابستانه ملی نانو
دوشنبه، 20 خرداد 1398
اولین مدرسه تابستانه ملی نانو
سازمان متخصصان نانو (NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در راستای ترویج علوم و فنون نانو با دیدگاه استارت‌آپی و با تاکید بر کارآفرینی دانش‌بنیان در حوزه‌ علوم و فنون نانو اولین مدرسه تابستانه ملی نانو را در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می نماید
سازمان متخصصان نانو (NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در راستای ترویج علوم و فنون نانو با دیدگاه استارت‌آپی و با تاکید بر کارآفرینی دانش‌بنیان در حوزه‌ علوم و فنون نانو اولین مدرسه تابستانه ملی نانو را در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می نماید.
تاریخ برگزاری: 13 الی 18 مرداد
آخرین مهلت ثبت‌نام: 15 تیرماه
تماس: experts.nano@gmail.com
محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار