دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
حمایت «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» از رساله‌های دکتری
شنبه، 24 فروردین 1398
حمایت «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» از رساله‌های دکتری
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) در چارچوب سیاست‌های پژوهشی کشور، هدایت رساله‌های دکتری به سمت اولویت های پژوهشی و فناوری، توسعه مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور از رساله‌های دکتری حمایت می‌کند.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) به منظور حمایت از رساله‌های دکتری در چارچوب سیاست‌های پژوهشی کشور، هدایت رساله‌های دکتری به سمت اولویت های پژوهشی و فناوری، توسعه مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور بر طبق آیین‌نامه منتشر شده در سایت صندوق از پروپوزالهای مقطع دکتری ثبت نام به عمل می آورد.
آدرس وب سایت صندوق:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار