دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مجله Journal of Modern Research in English Language Studies
دوشنبه، 27 خرداد 1398
مجله Journal of Modern Research in English Language Studies
مجله Journal of Modern Research in English Language Studies با صاحب امتیازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتشر می شود.
مجله Journal of Modern Research in English Language Studies با صاحب امتیازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتشر می شود.
آدرس وب سایت مجله:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار