دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جشنواره ملی هنرهای دیجیتال
یکشنبه، 1 اردیبهشت 1398
جشنواره ملی هنرهای دیجیتال
جشنواره ملی هنرهای دیجیتال برگزار می شود.
جشنواره ملی هنرهای دیجیتال برگزار می شود.
آدرس وب سایت:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار