دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
حمایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از چندین پایان‌نامه کارشناسی و رساله‌ دکتری
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
حمایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از چندین پایان‌نامه کارشناسی و رساله‌ دکتری
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از چندین پایان‌نامه کارشناسی و رساله‌ دکتری حمایت می کند
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از چندین پایان‌نامه کارشناسی و رساله‌ دکتری حمایت می کند
آدرس وب سایت:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار