دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مجله Strategic Studies on Energy Economics(SSEE)
دوشنبه، 17 تیر 1398
مجله Strategic Studies on Energy Economics(SSEE)
مجله Strategic Studies on Energy Economics(SSEE) با صاحب امتیازی 22222 منتشر می شود.
مجله Strategic Studies on Energy Economics(SSEE) با صاحب امتیازی 22222 منتشر می شود.
آدرس وب سایت مجله:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار