دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مجله Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ)
شنبه، 22 تیر 1398
مجله Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ)
مجله Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ) با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می شود.
مجله Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ)  با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می شود.
آدرس وب سایت مجله:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار