دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فصلنامه تحول اداری
چهارشنبه، 3 مهر 1398
فصلنامه تحول اداری
فصلنامه تحول اداری با صاحب امتیازی سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر می شود.
فصلنامه تحول اداری با صاحب امتیازی سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر می شود.
آدرس وب سایت فصلنامه:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار