دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فراخوان مقاله-ویژه نامه خواندن در مدیریت کسب و کار
سه‌شنبه، 19 آذر 1398
فراخوان مقاله-ویژه نامه خواندن در مدیریت کسب و کار
نشریه علمی پژوهش های خواندن دانشگاه کردستان،با همکاری گروه مدیریت دانشگاه کردستان تصمیم دارد پژوهش های اصیل و ایده های نو را در زمینه نقش خواندندر زمینه مدیریت کسب و کار در یک شماره به صورت ویژه نامه منشر نماید.
 
پورتال اخبار