دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی
دوشنبه، 16 دی 1398
اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی
اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی
اولین جلسه مستقل اعضاء شورای مرکزی شورای صنفی کارکنان دانشگاه تشکیل شد.
در این جلسه مسائل راهبردی کلی شورا، تقویم جلسات و همچنین نحوه سازماندهی کارگروه های تخصصی مورد بحث قرار گرفت.
 
برچسب‌ها:

شورای صنفی کارمندان

 
پورتال اخبار