دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه
چهارشنبه، 18 دی 1398
جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه
جلسه اعضا شورای مرکزی شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه تشکیل شد.
روز چهارشنبه مورخ 18 دی ماه 98 اعضاء شورای صنفی در دفتر مدیر امور اداری دانشگاه با ایشان ملاقات نمودند و در مورد شورای صنفی کارکنان به بحث و گفتگو پرداختند.
در این جلسه اعضاء شورای مرکزی به معرفی اهداف کلی شورا پرداختند و از مدیر امور اداری خواستند در زمینه مطالبات و مسائل کارکنان همکاری و مساعدت نمایند که ایشان نیز ضمن استقبال از تشکیل این شورا آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمودند.
بنا شد از این پس مطالبات شورای صنفی بصورت رسمی از طریق دبیرخانه و با امضاء دبیر شورا به مسئولین دانشگاه تقدیم گردد.
ضمنا به منظور شفاف سازی مسائل بنا شد جناب آقای خالدی آیین نامه ها مربوط به کارکنان و همچنین چارت سازمانی را در اختیار شورا قرار دهد تا همه کارکنان به این مستندات دسترسی داشته باشن.
 
برچسب‌ها:

شورای صنفی کارمندان

 
پورتال اخبار