دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
حمایت شرکت گاز استان کردستان از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
یکشنبه، 29 دی 1398
حمایت شرکت گاز استان کردستان از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
شرکت گاز استان کردستان از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در راستای اولویت‌های خود حمایت می‌کند
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار