دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه
دوشنبه، 14 بهمن 1398
جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه
جلسه اعضاء شورای مرکزی با معاونت اداری مالی دانشگاه
اعضاء شورای مرکزی شورای صنفی کارکنان روز شنبه مورخ 12 بهمن 98 در دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه با آقای دکتر فاروقی جلسه ای 3 ساعته برگزار نمودند.
در این جلسه اعضاء ضمن معرفی شورا و اهداف راهبردی آن بخشی از موارد و مشکلات کارکنان را به ترتیب اولویت مطرح نمودند. مواردی از جمله تبدیل وضعیت کارکنان، پرداخت های آخر سال، وضعیت رفاهی کارکنان( همچون منازل سازمانی و...) و حضور نماینده شورا در جلسات هیات اجرایی دانشگاه از مهمترین مسائل مطروحه بود.
آقای دکتر فاروقی ضمن استقبال از تشکیل شورای صنفی به همکاری هرچه بیشتر این مجمع با دانشگاه تاکید نمودند. 
از جمله مواردی که ایشان اشاره نمودند لزوم شفافیت بخش اداری و مالی دانشگاه با کارکنان بود و اعلام نمودند هرگونه مساله مربوط به این معاونت از سوی هرکدام از همکاران دانشگاه که از طریق دبیر شورای مرکزی پیگیری گردد با شفافیت کامل و با اسناد و مدارک لازم مساله را روشن نماید.
 
برچسب‌ها:

شورای صنفی کارمندان

 
پورتال اخبار