دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
نحوه حمایت از پایان نامه ها توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
یکشنبه، 8 تیر 1399
نحوه حمایت از پایان نامه ها توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
حمایت از پایان نامه ها توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق سامانه ساتع صورت می‌پذیرد.
برای دریافت حمایت از پایان‌نامه‌‌های تحصیلات تکمیلی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سامانه ساتع مراجعه نموده و طبق دستورالعمل‌های مربوطه آن سامانه اقدام نمایید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار