دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولویت‌های پژوهشی و نحوه حمایت از پایان‌نامه های دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 1399
یکشنبه، 8 تیر 1399
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار