دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فراخوان انجام فعالیت های پژوهشی کسر از خدمت
چهارشنبه، 5 شهریور 1399
فراخوان انجام فعالیت های پژوهشی کسر از خدمت
فراخوان انجام فعالیت های پژوهشی کسر از خدمت از طرف فرماندهی انتظامی استان کردستان منتشر گردید.
از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاکنون به خدمت نظام وظیفه اعزام نشده اند دعوت به عمل می آید تا در دو حوزه «نظم و امنیت» و «اقتصاد مرزی در استان»، فعالیت های پژوهشی کسر از خدمت انجام دهند. جهت اطلاع از اولویت های پژوهشی بر اساس رشته به آدرس زیر مراجعه نمایید.
آدرس: سنندج، خیابان شهید بروجردی، دفتی فنی (راهنمایی و رانندگی سابق) مرکز تحقیقات کاربری، فرماندهی انتظامی کردستان
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار